99 John St # 1902, Manhattan, NY 10038 – RLMX-0019400274557 - Antho...